Barion Pixel

3. DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA

nap
óra
perc
mperc
Keresés
Close this search box.

Helmut Zöpfl: A kis herceg a Pedagógusnál

kis herceg
image_pdfimage_print

– Jó napot! – mondta a kis herceg.

– Egész mondatokban beszélj! – javította ki a Pedagógus. – Úgy mondják: Jó napot kívánok neked! Mondd lassan utánam!

– Jó napot kívánok neked! – mondta illedelmesen a kis herceg.

– Jól van! – nyugtázta a Pedagógus, majd elővett a zsebéből egy könyvecskét.

– Hát ez meg mi? – kérdezte a kis herceg.

– Beírok neked egy jó jegyet a jó magaviseletedért. – válaszolta a Pedagógus – Akarsz az iskolámba járni? – kérdezte aztán.

– Mit kell ott csinálnom? – kíváncsiskodott a kis herceg.

– Először is egy alkalmassági tesztet kell kitöltened.

– Alkalmassági tesztet? Mi az?

– Fel kell mérjem, milyenek a tanulási képességeid.

– Tanulási képességeim? Mihez? – kérdezett tovább a kis herceg.

– Ez nem olyan fontos. – mondta a Pedagógus – A lényeg, hogy könnyedén lehet őket vizsgálni.

– Jó. – egyezett bele a kis herceg – Akkor kezd el azt a vizsgálatot!

A Pedagógus átadott egy munkalapot a kis hercegnek.

– Olvasd el magadban a szöveget, aztán jelöld meg a helyes választ! – adta ki az utasítást.

– De hát – vetette közbe a kis herceg -, én egyáltalán nem tudok olvasni!

A Pedagógus ezen felháborodott.

– Iskolába akarsz járni – kérdezte -, és még nem tudsz olvasni? Hát milyen iskolaelőkészítő foglalkozáson vettél te részt?

– Előkészítő foglalkozás? Mi az? – tudakolta a kis herceg.

– Iskolaelőkészítő foglalkozás, ez annyit tesz – ahogy mi, pedagógusok ezt megállapítottuk -, hogy a gyerekeket feltétlenül szükséges még az iskolát megelőző időszakban megtanítani olvasni, írni, számolni, hogy ezzel aztán az iskolában már ne kelljen vesződni.

– És akkor mit tanul az ember az iskolában? – kérdezte a kis herceg.

– Az iskola az azt megelőző tanulási időszak fejlesztéseire épül, és tudományos dolgokkal foglakozik, amik aztán a következő iskolára készítenek fel. Így az ember egy csomó időt spórolhat. Nos, te mit csináltál eddig az iskolát előkészítő időszakban? – kérdezte a kis hercegtől.

– Játszottam.

– Játszani, az időpocsékolás. – mondta a Pedagógus. – Legalább fejlesztő játékokat játszottál?

– Ezt nem tudom. – mondta a kis herceg. – Például rajzoltam is. Akarod látni? – kérdezte, majd megmutatta rajzát a kígyóról, ami felfalt egy elefántot.

– Hm, na jó! – morfondírozott a Pedagógus. – Ez egy körülhatárolt, nulla elemű halmaz.

– Nulla elemű micsoda? – csodálkozott a kis herceg.

– Még soha nem hallottál  a halmazelméletről? Így soha az életben nem fogsz Numerus Clausus-t szerezni!

A kis herceg kérdőn nézett rá.

– Na jó! – folytatta a Pedagógus. – Elmagyarázom neked. Az iskolaelőkészítő az általános iskolára készít fel, az általános iskola a további tanulmányokra, ezek pedig az egyetemre. Az egyetemen aztán egy foglakozásra kapsz felkészítést. Megértetted?

– És a foglakozás mire készít fel? – kérdezte a kis herceg.

– A nyugdíjra, természetesen.                                                                                        

– És a nyugdíj? – kérdezett tovább a kis herceg.

– Te aztán tényleg elképesztő vagy! – háborgott a Pedagógus. – Ha valaki életében jól teljesített és elért valamit, akkor nyugdíjas éveiben nyugodtan hátradőlhet abban a biztos tudatban, hogy az emberek  a sírja körül állva azt fogják mondani: ”lám, neki milyen kiteljesedett élete volt”.

– Furcsa! – mondta  a kis herceg – Nekem az benyomásom, hogy ha valaki mindig csak készül valamire, akkor soha nem lesz ideje arra, hogy éljen.

– Ezt te nem érted! – vágta rá gorombán a Pedagógus. – Mondd meg inkább, milyen teljesítményt értél  el eddig? Legalább biológiai ismereteket hoztál magaddal? Milyen növényeket és állatokat ismersz?

– Van egy rózsa a bolygómon! – mondta a kis herceg.

– Sokféle rózsafajta létezik. – mondta a Pedagógus. – Itt van egy feladatlap a rózsákról. Mivel nem tudsz olvasni, felolvasom neked.

1. Feladat

Az én rózsám:

a)      pünkösdi rózsa

b)      tavirózsa

c)       csipkerózsa

d)      tenyésztett rózsa

Karikázd be a megfelelő választ!

2. Feladat

Milyen kémiai folyamatok játszódnak le a rózsa táplálékfelvételénél? Ismét több választási lehetőséged van.

3. Feladat

Alkoss legalább öt összetett szót, amiben szerepel a „rózsa”! Pl.: rózsaolaj, rózsaillat..

– Az én rózsámnak nagyon jó illata van! – szakította félbe a kis herceg.

– A „jó illat” a kognitív percepció és megértés területén belül nem előre tervezhető, nehezen ellenőrizhető, ezért nem tartozik a tanítási célok közé. – intette le a Pedagógus.

– Szeretem a rózsámat – mondta a kis herceg -, és mindig azon töröm a fejem, hogy hogyan óvhatnám meg a bolygómon élő báránytól.

– Növényvédő-szerekről majd a kémia tantárgy keretében beszélgetünk. Meg fogod látni, milyen érdekes is az.

– És én minden egyes nap örülök a rózsámnak! – vetette közbe a kis herceg.

– Öröm, ez egy affektív tanítási cél. Nem olyan fontos, de tőlem aztán, a tanítási óra végeztével  érezhetsz örömet a rózsád felett. Majd találok egy módot, hogyan ellenőrizhetem, hogy az örömed a tanítási cél szempontjából specifikus volt-e.

– De én nem csak akkor akarok örülni, amikor az a te terved szerint helyénvaló. – mondta a kis herceg.

– Állandó örömre sajnos nincs időnk, különben nem érjük el a kitűzött tanítási céljainkat. – mondta a Pedagógus. – És ha nem érjük el ezeket, akkor nem leszel elég felkészült az életre. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!

– Igazad van! – mondta a kis herceg. – Éppen ezért azt gondolom, a te iskolád nem nekem való. – És ismét útra készülődött.

– Állj meg! Állj meg! – kiabált utána a Pedagógus. – Még egyáltalán nem hallottad, hogy a didaktikus analízisem hogyan folytatódik, és milyen tanítási egységeket ütemeztem be: számolás a rózsafűzér gyöngyszemeivel hittanórán, a „Két szál pünkösdi rózsa” c. népdal éneklése, mikroszkópos vizsgálatok rózsaszirmokkal, Rózsa Sándor személye köré épülő…

De mindezt a kis herceg már nem hallotta. Gyorsan továbbállt, mielőtt rózsás jókedve végképp elillanna.

Forrás:

http://www.lernwelt.at/downloads/der-kleine-prinz-beim-paedagogen.pdf

Fordította: Járainé Felvidéki Szilvia

Kapcsolódó oldalak:

(Visited 145 times, 1 visits today)
Picture of Fóti Péter

Fóti Péter

Szerkesztő

Hasonló cikkek

KÖZGYŰLÉS 2024 május 12. 17, ill 18 óra

Közgyűlési meghívó Az Egyesület 2024. május 12-én, vasárnap este 17 órától tartja éves közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a jelenlévők alacsony száma miatt, a megismételt közgyűlésre 18 órakor kerül sor. amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelentek számától

Tovább olvasom »