Barion Pixel

3. DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA

nap
óra
perc
mperc
Keresés
Close this search box.

A Sands School bully-ellenes stratégiája és eljárásai

image_pdfimage_print

(2012. december)

A stratégia a Department of Education Preventing and Tackling bullying[1] útmutatása segítségével készült.

Célok

A Sands School-ban a tanárok, a gyerekek és a szülők együttműködnek annak érdekében, hogy egy boldog, tagjairól gondoskodó tanulási környezetet teremtsenek. Nem tűrjük egymás bullyzását! Ezért van egy az egész iskolát érintő és az egész iskolát mozgósító, mindenkinek a munkájára építő tervünk, amely biztosítja a biztonságot, a nyitottságot és a bizalmat.

Konkrét célok

 1. Hatékonyan kommunikálni az iskolai közösség összes tagjának az iskola bullyinggel kapcsolatos álláspontját, politikáját és eljárásait.
 2. Elősegíteni egy olyan atmoszféra kialakulását, amelyben az áldozatok és a tanúk tudják, hogy helyes (valamint lehetséges és jogos) beszámolni a bullyingról.

 3. Együttműködés a tanárokkal abban, hogy mindenki észrevegye és felismerje a bullying különféle formáit, és azt, hogyan lehet ezekkel az esetekkel érzékenyen/tapintatosan és hatékonyan foglalkozni, és azokat feloldani, megszüntetni.

 4. Különféle utakon együtt dolgozni a gyerekekkel, hogy ők is tudják, hogy mi a bullying, hogyan tudnak ellenállni neki és le küzdeni azt.

Meghatározások

A bullyinget úgy lehetne meghatározni, hogy az „egy szándékos aktus, aminek célja egy másik embernek félelmet, szenvedést okozni…. Ez lehet egyetlen esemény, vagy események sorozata.” Az áldozatoknak gyakran nem könnyű ezek ellen az esetek ellen védekezniük. A bullying lehet:

            Fizikai: ütés, rúgás, az áldozat dolgainak elvétele

            Szóbeli: gúnynevek aggatása, fenyegetés, becsmérelés

            Indirekt: rosszindulatú pletykák terjesztése, kizárás, megbélyegzés, gúnyolás

            Írott: Az Internetet használva, SMS, Facebook stb.

Lehet célja az egyes ember, de lehet előítélet alapú, ami a tanuló speciális tanulási igényeit illeti, szexuális irányultságát, nemét, bőrszínét, állampolgárságát, faját, vallását és hitét illeti, szellemi vagy fizikai korlátozottságát, és így egy nagyobb csoportot érinthet, akikkel az egyén közös jellemzőkkel rendelkezik.

Stratégiák tanároknak és az iskola felnőtt dolgozóinak

 • Az iskolai gyűléseken vagy képzéseken beszéljék meg, hogy az iskola hogyan határozza meg mi a bullying, annak érdekében, hogy közös értelmezés alakuljon ki.
 • Nevezzenek ki egy bullying-ellenes koordinátort.

 • Képezni kell mindenkit, beleértve a nem tanító felnőtt tagokat, hogy felismerjék a bullying formáit és az áldozatokat.

 • Az egész felnőtt közösségnek 5 kulcspontot kell figyelemben tartania:

 • Soha ne hessentsed el a bullying gyanúját!
 • Ne vonj le következtetéseket, ne feltételezz dolgokat!
 • Hallgass meg minden érintett félt – még ha számos gyerek ugyanazt mondja, akkor sem biztos, hogy igazat mondanak!
 • Alkalmazz egy olyan problémamegoldó megközelítést, ami az önbíráskodás helyére léphet!
 • Kövesd a problémát, győződj meg róla, hogy a bullying nem ismétlődik újra!
 • A bullying minden feltételezett esetét jelenteni kell a megbízottaknak és az iskolatanácsnak[2].

 • A tanároknak tudatosan kell dolgozniuk azon, hogy a tanításon belül a lehetőségeket felhasználják arra, hogy kiépítsék a bullying-ellenes ethoszt és fejlesszék a gyerekek önbecsülését és a társas hatalmat.

Stratégiák a gyerekeknek

 • A bullying-ellenes politikát minden év elején elmondják a tanulóknak. A tanulóknak tisztában kell lenniük a bullying különféle formáival és felelősségükkel, hogy azt megelőzzék és megakadályozzák.

 • A gyerekek több forrásból tanulnak a bullyingról: közvetlenül erről szóló beszélgetéseken, és közvetett módon az iskola más területeiről is, ahol ez előfordul.

 • Az iskolatanács minden bullying esetet megbeszél, amit a tutorok (megbízottak) nem tudtak megoldani.

 • Az iskolagyűlés[3] minden esetet meg fog vizsgálni, és dönteni abban, amit a megbízottak és az iskolatanács nem volt képes megoldani.

 • Beszéld meg az útmutatókban található dolgokat a megbízottakkal és a tanuló barátaiddal!

 • Az általános képzés keretében beszélni kell a bullyingről a szélesebb társadalomban.

 • A Sands School-ban az idősebb tanulók és a megbízottak fontos szerepet játszanak ezekben a folyamatokban.

Stratégiák szülőknek

 • Az iskola politikája, módszerei a Szülőket Támogató Csomagban kapnak helyet.

 • A szülők minden aggodalmát együttérzően meghallgatjuk és kivizsgáljuk.

 • Mind az áldozatok, mind a tettesek szüleit támogatjuk.

Megfigyelés és kiértékelés

 1.  Minden bullying-eset fel lesz jegyezve az Iskola Tanács számára, aki dönt, és

  • a feljegyzést bizalmasan kezeli, ha erre szükség van.
  • biztosítja, hogy a feljegyzett eset megoldást nyer a benne részt vevő egyének és a Iskolagyűlés megelégedettségére.
 2. A bullying-ellenes koordinátor rendszeres időközönként jelent a tanári karnak.

 3. Az iskolai tanács minden héten jelentést tesz minden előfordult esetről.

Eljárások

Ha bullyingot látsz, vagy gyanítasz:

 1. Beszélj a bullying-megbízottal és/vagy az Iskola Tanáccsal!
 2. Vezess időpontokat is tartalmazó jegyzetet!
 3. Beszélj diszkréten azzal, akiről azt gondolod, hogy áldozat lehet, és bíztasd arra, hogy kezdjen a dologról párbeszédet!

Ha bullyingra hívják fel figyelmedet:

 • Hallgasd meg megértően, vedd komolyan, de ne mondj ki elhamarkodott feltételezéseket!
 • Ne ígérd meg, hogy titokban tartod, amit hallasz; lehet, hogy másoknak is el kell mondanod, hogy így biztosítsd az áldozat javát!
 • Vezess jegyzeteket és beszélj a bullying megbízottal! Állapodjatok meg arról, hogy ki teszi meg a következő lépést!

Bullying esetén az Iskola Tanács:

 • Feljegyzi az eset részleteit és a javasolt cselekvést.

 •  Meghatározza az eset természetét és eldönti a helyes stratégiát. Ezek lehetnek:

a. mediáció/közvetítés egy felnőtt és egy gyerek között

b. asszertivitási tréning az áldozatnak

c. csoportgyűlés a probléma elemzésére és a közös megoldás megkeresésére és végrehajtására

d. találkozás szülőkkel, hogy ők is kiegészítsék a megoldást, és az hatékony legyen

e. a folyamatábra követése az iskolai politikáról szóló könyvből[4]

Ha a gyerekek nem változnak a bullying-stratégia alkalmazásának hatására, és továbbra is erőszakosak maradnak, akkor az iskola Fegyelmi és kizárási politikáját kell követni.

A bullying esetek esetén a követendő stratégiák a következők lehetnek:

 • Hosszabb beszélgetés az áldozattal és a bullyval – szükség esetén külön-külön. Ehhez türelemre és megértésre van szükség. Emlékezz: hallgass figyelmesen, győződj meg,  és cselekedj!
 • Szerezz be tanúkat! Segítsd az áldozat(ok) és az agresszor(ok) tutorait!
 • Ha a bully elismeri tettét, akkor kövesd az alábbi eljárást!
 • Ha a feltételezett bully nem ismeri el a tettét, akkor nyomozz tovább! Ha világos számodra, hogy hazudnak, akkor folytasd a nyomozást! A gyerekek rendszerint beismerik a tetteiket, ha minden tényt kiderítesz.
 • Tarts külön megbeszéléseket az áldozat és a tettes szüleivel!
 • Mondd meg az áldozatnak, hogy jelentenie kell minden jövőbeli bullyingot! Mondd meg a bullynak hogy ezt elmondtad az áldozatnak is! Ez segít abban, hogy a dolgok ne ismétlődjenek meg.

A hangsúly mindig a gondoskodáson, a meghallgatáson legyen, mert a bullyk gyakran maguk is áldozatok – éppen ezért vállnak bullyvá.

A bullyt ért szankciókba beletartozhat azt, hogy a bully kedvenc tevékenységét nem folytathatja, vagy „közösségi szolgálat” kell végeznie az iskolán belül, de, ha az eset súlyossága ezt megköveteli kizárás is lehet az iskolából.

A lefolytatott beszélgetések segítsenek abban, hogy a bully szembenézzen cselekedete következményeivel, és megértse azokat, és vállalja a felelősséget tettei után. Ha ez megtörténik, tovább lehet lépni.

Folytatni kell az eset megfigyelését!

Ha a bully viselkedése (remélhetőleg) javul, akkor kedvenc időtöltéseit újra engedélyezni lehet.

Ha gyerekek egy csoportja érintett a bullyingban egy osztályon belül, a megbízott az iskola tanácson keresztül egy átfogó eset vizsgálatot (pastoral care) kezdeményez. A szaktanárok figyelmét felhívják az esetre, annak érdekében, hogy ők a maguk szakterületén belül segíthessenek.

A bullying-esetekről készült feljegyzéseket az Iskola Tanács tárolja és a bullying-ellenes koordinátor ellenőrzi.

Eredeti lelőhely: http://www.sands-school.co.uk/wp-content/uploads/Anti-bullying-policy-Jan-2013.doc

Fordította: Fóti Péter és Vég Anett


[2] Iskola tanács: The council comprises six students and a member of staff voted for by the School Meeting.  Its constitution states that it has a role to investigate problems that occur in the school and try to resolve them by discussion.  The School Council has no powers of punishment though it can suggest such to the School Meeting for ratification or it can be temporarily given that power by School Meeting.  Four of its members rotate every term so that all pupils get a chance to serve on it and so gain insight into how to resolve problems creatively without recourse to punishment.  It can meet as often as it seems necessary to investigate a problem and meets at least every week before school meeting on a Wednesday afternoon.

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Picture of Fóti Péter

Fóti Péter

Szerkesztő

Hasonló cikkek

KÖZGYŰLÉS 2024 május 12. 17, ill 18 óra

Közgyűlési meghívó Az Egyesület 2024. május 12-én, vasárnap este 17 órától tartja éves közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a jelenlévők alacsony száma miatt, a megismételt közgyűlésre 18 órakor kerül sor. amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelentek számától

Tovább olvasom »