Megosztás

Demokratikus Nevelés online továbbképzés

A Neteducatio pedagógus továbbképzésre alapult szervezet irja magáról:

Nálunk mindent megtalál, ami egy pedagógus életét könnyebbé, eredményesebbé teszi:

 • könnyen, gyorsan elvégezhető távoktatásos továbbképzések
 • a pedagógus könyvespolcáról nélkülözhetetlen szakmai kiadványok
 • portfólió készítésben, tanfelügyeleti ellenőrzésre felkészítő online anyagok

Az ajánlatok között található a Demokratikus nevelés az iskolában cimü továbbképzés is, amit a Neteuducatio (és egyesületünk tagja) munkatársa Váczi Dorottya fejlesztett ki. Ö ezzel a szöveggel ajánlja a képzést:

"Nem a gyerekeket kell az iskolához szabni, hanem az iskolát a gyerekekhez: Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy mindenki szabadon kibontakoztathassa önmagát, a maga és a társadalom lehető legnagyobb hasznára.„

Megosztás

Mit ad a körbeszélgetés a csoportnak?

 

 

Régi

Új

Homályos egyéni célok

Világos célok és szándékok

Elsősorban beszélni

Többet odafigyelni és hallgatni

„Nekem van inkább igazam”

„A maga szempontjából mindenkinek igaza van”

Néhány ember dominálja a beszélgetést

Mindenki teret kap arra, hogy hozzájáruljon

Egymást meggyőzni

Együtt dönteni

Megpróbálni valamit bizonyítani

Meghallgatásra és megértésre találni

Egymás ellen harcolni

Egymást kölcsönösen kiegészíteni

Egy nem kielégítő döntést el kell fogadni

Egy hatékony döntés születik

Ellenállás és frusztráció

Világos döntések, amit mindenki oszt

Időpazarlás döntésekre, amik nem fognak működni

Az időt jó döntésekre fordítani. Ez hosszú távon időt spórol.

Egy hang, vagy a többség számít

Minden hang meghallgatásra kerül, és mondandója figyelembe lesz véve

A megbeszélésről lecsökkent energiával távozunk

A megbeszélés után több energiánk van.

Megosztás

Beszélgetések új filozófiája (I.)

Bevezető

Egy egészséges közösségben (szervezetben) alapvetően fontos a döntéshozatal jó módszere. Hogyan lehetséges, hogy mindenki azt érezze, a többiek gondoskodnak róla, meghallgatják, és mégis hatékonyan folyik a munka?

A körökben beszélgetés módszere, amelynek filozófiáját itt szeretném bemutatni  számos csoportot, alternatív iskolát mentett már meg,  és volt képes potenciális konfliktusforrásokat közösséget megerősítő eseménnyé alakítani. 

A körbeszélgetés alapja, szemben a többségi elvvel, hogy itt nincs többség és kisebbség. Ugyanakkor szemben a másik szélsőséggel, amely teljes egyetértésre törekszik (szociokrácia) a körbeszélgetés csupán azt tűzi ki céljául, hogy senki ne ellenezze a döntéseket. Nem kell tehát egyetérteni, de nem is szabad frontálisan szemben állni! 

Megosztás

Beszélgetések új filozófiája (II.)

Egy kör-beszélgetés gyűlés lefolyása:

 • (0) A helység elökészítése
 • (1) A megérkezés (check-in)
  • Megérkezés fizikailag és szellemileg
  • Megegyezés arról, hogy mennyi ideig fog a beszélgetés/megbeszélés tartani
 • (2) A szerepek kiosztása
  • A megbeszélés vezetöjének kiválasztása
  • A jegyzökönyv
  • Az idöbeosztás
  • A folyamatok kézbentartása
 • (3) A napirend kialakítása (közösen)
  • Megérkezés
  • Elsö kör
  • Második kör
  • Döntések
  • Bejelentések
Megosztás

A DEMOKRATIKUS NEVELÉS ELVEI ALAPJÁN MŰKÖDŐ TANULÓKÖZÖSSÉG A SZENTENDREI-SZIGETEN


Látógatóink