Megosztás

Egyesületünk újonnan kitűzött céljai

2014. április 13., Egyesületi közgyűlés

VÍZIÓ

Cél

A demokratikus nevelés filozófiájának és gyakorlatának elterjesztése Magyarországon.

 

Értékek

Demokrácia, decentralizáció/szubszidiaritás, autonómia, szabadság, kooperáció, személyközpontúság, felelősségvállalás, tanulás, önismeret.

 

Hosszú Távú törekvések

Demokratikus iskolahálózat létrehozása Magyarországon. Országos szakmai szolgáltató, képző és vizsgaközpont hálózat kialakítása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai életben. Hatékony szervezeti működés kialakítása. Integráció az állami köznevelési rendszerrel.

Jövőkép

Egy szervezet felépítése, amely olyan szellemi, kapcsolati és anyagi tőkével rendelkezik, amely alkalmassá teszi arra, hogy önálló kutatásokat folytasson a demokratikus nevelés területén, szakembereket és laikusokat képezzen, valamint támogatást nyújtson a demokratikus nevelés szervezeti, szervezési ügyeiben.

 

VISION

Goal

To spread the philosophy and practice of democratic schooling in Hungary.

 

Values

Democracy, decentralization, subsidiary, autonomy, freedom, cooperation, person centered education, taking responsibility, learning, self-knowledge.

 

Long Term Goals

Building a network of democratic schools in Hungary. Creating a country wide service, and a training and exam center. Active participation in the international professional world. Developing an effective organization. Integration with the state’s education system.

 

Future Vision

Our vision is to build an organization that has such an intellectual, networking and financial capital, which makes possible to carry out independent researches about democratic schooling, train professionals, and individuals, and support democratic education in organizational problems

 

 


Látógatóink