Egyesületi stratégia

Vízió:

Cél: A demokratikus nevelés filozófiájának és gyakorlatának elterjesztése Magyarországon.

Értékek: Demokrácia, decentralizáció/szubszidiaritás, autonómia, szabadság, kooperáció, személyközpontúság, felelősségvállalás, tanulás, önismeret.

Hosszú Távú törekvések: Demokratikus iskolahálózat létrehozása Magyarországon. Országos szakmai szolgáltató, képző és vizsgaközpont hálózat kialakítása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai életben. Hatékony szervezeti működés kialakítása. Integráció az állami köznevelési rendszerrel.

Jövőkép: Egy szervezet felépítése, amely olyan szellemi, kapcsolati és anyagi tőkével rendelkezik, amely alkalmassá teszi arra, hogy önálló kutatásokat folytasson a demokratikus nevelés területén, szakembereket és laikusokat képezzen, valamint támogatást nyújtson a demokratikus nevelés szervezeti, szervezési ügyeiben.

Kulcsterületek:

Demokratikus nevelést támogató információs központ: Létre akarunk hozni egy olyan intézményt, amely képes a demokratikus nevelést és tanulást fontosnak tartó személyeket és szervezeteket támogatni ezirányú törekvéseik során. A segítségnyújtás széles körű lenne, a jogi, pedagógiai, pszichológiai, gazdasági aspektusokon túl, a szervezési feladatokig terjedne. A központ maga is folyamatosan fejlődne, hogy minél magasabb színvonalon tudja kiszolgálni a hozzá fordulókat.

Szellemi műhely: Olyan nyitott szellemi műhely megteremtése a célunk, ahol mindenki számára adott az együttgondolkodás, az együttes alkotás lehetősége és öröme, aki a demokratikus nevelés és tanulás múltját kutatja, jelenét alakítja és a jövőjéről gondolkodik.

Kapcsolati tőke felhalmozás: Tagjaink meglévő kapcsolati tőkéjét szeretnénk számba venni, és együtt kezelni. Ugyanakkor folyamatosan és intenzíven törekszünk újabb kapcsolatok felépítésére, amelyek segíthetnek bennünket céljain mielőbbi elérésében.

PR tevékenység: A lehető legszélesebb körben szeretnénk megismertetni a demokratikus nevelés és tanulás gondolatát. Átgondoltan és tervszerűen akarunk egy olyan képet felépíteni a szervezetünkről, törekvéseinkről, céljainkról, amely mind több szülő és szakember érdeklődésére tarthat számot.

Speciális tanár továbbképzés: Olyan képzési, fejlesztési program kidolgozása, amelynek elvégzése révén egy képzett tanár alkalmassá válik demokratikus tanulóközösségekkel való együttműködésre. Ezt a programot integrálni szeretnénk az általános felsőfokú tanárképzési rendszerrel. Mindemellet később olyan képzési programot is kidolgozunk, amely laikusokat készít fel demokratikus tanulóközösségekkel való konstruktív együttműködésre.

Saját szervezet fejlesztése: Tudatában vagyunk, hogy csakis egy kiváló szervezet képes ilyen komoly célokat elérni, és ezért komoly erőfeszítéseket teszünk egy jól szervezett, tervszerűen működő csapat létrehozása és folyamatos fejlesztése érdekében.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Fóti Péter

Fóti Péter

A demokratikus nevelés elkötelezett szószólója

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Hasonló cikkek

Közgyűlés

Egyesületi Közgyűlés 2022 október 8-án szombaton 10.00-kor

személyes és online Helyszín: Budapest 1022 Herman Ottó út 27/a. I.em. 4. Szeretettel meghívunk minden egyesületi tagot és szimpatizánst! A közgyűlés nyilvános, bárki jöhet, és bárki tehet javaslatot napirendre. Napirendi javaslatok eddig: Napirend: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető, jkv-vezető, hitelesítők, stb.) Napirend összeállítása

Tovább olvasom »

Kapriole:szabad, demokratikus iskola

(részletek az iskola bemutakozó füzetéből) fordította: Felvidéki Szilvia Az 1997 óta államilag engedélyezett  Kapriole egyike a Németországban működő kb. 1oo demokratikus iskolának. Mintegy 15o diákjával az egyik legnagyobbnak számít a Szabad Alternatív Iskolák Szövetségének (BFAS) egymással összefogásban álló intézményei közül.

Tovább olvasom »