Falko Peschel iskolájáról

(ismertetö iskolaprospektus)

A harzberg-i iskola egy tandíjmentes, alsó tagozatos általános magániskola, amely kiegészíti a lügde-i/Észak-Rajna-Wesztfália/Németország térség iskolakínálatát. A szülők előtt megnyit egy lehetőséget, hogy ha úgy találják jónak akkor gyermekük számára ezt az iskolát válasszák. Magán fenntartású iskola lévén, a harzberg-i iskola rugalmasan reagál a felmerülő igényekre és nagymértékben igazodik a gyermekek és a szülők szükségleteihez.

Az iskola nemcsak tiszteletben tartja a megszokott irányelveket és tantervi előírásokat, hanem bizonyos területeken felül is múlja azokat. A koncepció sajátossága az oktatás magas fokú individualizációjában rejlik. A gyerekek vegyes korosztályú (osztatlan) 20-40 fős csoportban, állandó mentorokkal tanulnak.

Minden gyermeket személyre szabottan lehet támogatni és elősegíteni a fejlődésben aszerint, hogy mit és hogyan szeret és tud tanulni. Ez annak köszönhető, hogy a tanulási célok és tartalmak egy tananyagon belül rendkívül nyitottak. Már a kezdetektől fogva egyénileg kitalált történeteket írhatnak, komplikált matematikai feladatokat oldhatnak meg és kutatási feladatok eredményeit prezentálhatják. Zenei műveket és egyéb művészi alkotásokat készíthetnek, szakmai- és világi kérdésekről társaloghatnak. A közösség ügyeit demokratikus intézményük keretein belül szabályozzák.

Egy ilyen, a gyerekek igényeihez hangolt oktatás egészen másképpen néz ki a megszokottnál: nem minden gyermek tanulja egy időben ugyanazt az anyagot, és nem a padsorokban, csendben ülve várnak a frontálisan érkező útmutatásokra. Ehelyett késztetve vannak arra, hogy a saját kezükbe vegyék a tanulmányaikat. Megtervezik a céljaikat, megbeszéléseket tartanak és prezentálják a közösség eredményeit. Nincs többé túlterheltség vagy tétlenség. A gyerekeket nem kényszeríteni kell a tanulásra, hanem a tanuláshoz való velük született kedvüket kell fenntartani.

Mennyire ígéretes a harzberg-i iskola koncepciója?

Az iskola koncepciója iskolában ki lett próbálva és az ott szerzett eredmények publikálva lettek. (Falko Peschel: Offener Unterricht. Teil 1 und 2: Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation) A Siegeni Egyetem díjával kitüntetett tudományos, szakmai értékelés messze kimagasló eredményeket mutat az összes, például az olvasás, (helyes-)írás, matematika, társadalomtudomány stb. területen. Mindezt teljes mértékben eltérő (különösen kimagasló- vagy gyengébb képességű, tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos magatartással rendelkező stb.) gyermekek esetében.

Az osztály ¾ része gimnáziumokban folytatta a további tanulmányait, ezzel extrém magas átlagot elérve. Egyetlen diák sem állt meg az általános iskola 8. évfolyamánál vagy ment speciális iskolába.

Amit a harzbergi iskola képvisel:

·         egy kis iskolai közösségként működő tanulói csoportot

·         egy válogatott, lelkes és kompetens tanári kart

·         egy magasan az egyén igényeivel összehangolt tanulási lehetőséget

·         egy, a megszokott tanulási célokat és eredményeket felülmúló tanulást

·         egy, a gyerekekre és szülőkre vonatkoztatott iskolai demokráciát

·         egy igazi, önkéntes alapon működő, egész napos iskolát.

(fordította: Solt Júlia)

Kapcsolódó oldalak:

(Visited 6 times, 1 visits today)
Fóti Péter

Fóti Péter

A demokratikus nevelés elkötelezett szószólója

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Hasonló cikkek

Közgyűlés

Egyesületi Közgyűlés 2022 október 8-án szombaton 10.00-kor

személyes és online Helyszín: Budapest 1022 Herman Ottó út 27/a. I.em. 4. Szeretettel meghívunk minden egyesületi tagot és szimpatizánst! A közgyűlés nyilvános, bárki jöhet, és bárki tehet javaslatot napirendre. Napirendi javaslatok eddig: Napirend: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető, jkv-vezető, hitelesítők, stb.) Napirend összeállítása

Tovább olvasom »

Kapriole:szabad, demokratikus iskola

(részletek az iskola bemutakozó füzetéből) fordította: Felvidéki Szilvia Az 1997 óta államilag engedélyezett  Kapriole egyike a Németországban működő kb. 1oo demokratikus iskolának. Mintegy 15o diákjával az egyik legnagyobbnak számít a Szabad Alternatív Iskolák Szövetségének (BFAS) egymással összefogásban álló intézményei közül.

Tovább olvasom »