Barion Pixel

Körbeszélgetés tréning

nap
óra
perc
mperc

Érdeklődés vezette tanulás képzés!

nap
óra
perc
mperc

Egyesületi célok

Egyesületünk újonnan kitűzött céljai

2014. április 13., Egyesületi közgyűlés

VÍZIÓ

Cél

A demokratikus nevelés filozófiájának és gyakorlatának elterjesztése Magyarországon.

 

Értékek

Demokrácia, decentralizáció/szubszidiaritás, autonómia, szabadság, kooperáció, személyközpontúság, felelősségvállalás, tanulás, önismeret.

 

Hosszú Távú törekvések

Demokratikus iskolahálózat létrehozása Magyarországon. Országos szakmai szolgáltató, képző és vizsgaközpont hálózat kialakítása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai életben. Hatékony szervezeti működés kialakítása. Integráció az állami köznevelési rendszerrel.

Jövőkép

Egy szervezet felépítése, amely olyan szellemi, kapcsolati és anyagi tőkével rendelkezik, amely alkalmassá teszi arra, hogy önálló kutatásokat folytasson a demokratikus nevelés területén, szakembereket és laikusokat képezzen, valamint támogatást nyújtson a demokratikus nevelés szervezeti, szervezési ügyeiben.

 

VISION

Goal

To spread the philosophy and practice of democratic schooling in Hungary.

 

Values

Democracy, decentralization, subsidiary, autonomy, freedom, cooperation, person centered education, taking responsibility, learning, self-knowledge.

 

Long Term Goals

Building a network of democratic schools in Hungary. Creating a country wide service, and a training and exam center. Active participation in the international professional world. Developing an effective organization. Integration with the state’s education system.

 

Future Vision

Our vision is to build an organization that has such an intellectual, networking and financial capital, which makes possible to carry out independent researches about democratic schooling, train professionals, and individuals, and support democratic education in organizational problems

(Visited 6 times, 1 visits today)
Fóti Péter

Fóti Péter

Szerkesztő

Hasonló cikkek

podium

John Holt: Túlélés vagy tanulás? – Pódiumbeszélgetés

Pódiumbeszélgetés – 2023. április 22-én, a Demokratikus Nevelésért Egyesület közgyűlésén John Holt amerikai tanár először 1964-ben megjelent könyve egyszer már elért Magyarországra 1991-ben. Ekkor a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg a könyv, annak eredeti, 1964-ben megjelent formájában. John Holt azonban

Tovább olvasom »