Barion Pixel

3. DEMOKRATIKUS NEVELÉS KONFERENCIA

nap
óra
perc
mperc
Keresés
Close this search box.

Egyesületi célok

image_pdfimage_print

Egyesületünk újonnan kitűzött céljai

2014. április 13., Egyesületi közgyűlés

VÍZIÓ

Cél

A demokratikus nevelés filozófiájának és gyakorlatának elterjesztése Magyarországon.

 

Értékek

Demokrácia, decentralizáció/szubszidiaritás, autonómia, szabadság, kooperáció, személyközpontúság, felelősségvállalás, tanulás, önismeret.

 

Hosszú Távú törekvések

Demokratikus iskolahálózat létrehozása Magyarországon. Országos szakmai szolgáltató, képző és vizsgaközpont hálózat kialakítása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai életben. Hatékony szervezeti működés kialakítása. Integráció az állami köznevelési rendszerrel.

Jövőkép

Egy szervezet felépítése, amely olyan szellemi, kapcsolati és anyagi tőkével rendelkezik, amely alkalmassá teszi arra, hogy önálló kutatásokat folytasson a demokratikus nevelés területén, szakembereket és laikusokat képezzen, valamint támogatást nyújtson a demokratikus nevelés szervezeti, szervezési ügyeiben.

 

VISION

Goal

To spread the philosophy and practice of democratic schooling in Hungary.

 

Values

Democracy, decentralization, subsidiary, autonomy, freedom, cooperation, person centered education, taking responsibility, learning, self-knowledge.

 

Long Term Goals

Building a network of democratic schools in Hungary. Creating a country wide service, and a training and exam center. Active participation in the international professional world. Developing an effective organization. Integration with the state’s education system.

 

Future Vision

Our vision is to build an organization that has such an intellectual, networking and financial capital, which makes possible to carry out independent researches about democratic schooling, train professionals, and individuals, and support democratic education in organizational problems

(Visited 12 times, 1 visits today)
Picture of Fóti Péter

Fóti Péter

Szerkesztő

Hasonló cikkek

KÖZGYŰLÉS 2024 május 12. 17, ill 18 óra

Közgyűlési meghívó Az Egyesület 2024. május 12-én, vasárnap este 17 órától tartja éves közgyűlését. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a jelenlévők alacsony száma miatt, a megismételt közgyűlésre 18 órakor kerül sor. amely az eredeti közgyűlés napirendi pontjaiban a megjelentek számától

Tovább olvasom »