Demokratikus Nevelesért és tanulásért közhasznú egyesület

Az iskolarendszer elavult!

Az oktatási rendszerünk nem mai keletű. Az 1800-as években egy tekintélyelvű társadalom számára fejlesztették ki, melynek olyan munkásokra, katonákra és polgárokra volt szüksége, akik hagyják magukat irányítani azok által, akik „jobban tudják”.

Az iskolák ma már sokkal élhetőbbek, de az általános elvek nem változtak sokat: a gyerekek még mindig olyan rendszerben találják magukat, ahol a személyes érdeklődésüket és véleményüket szinte teljesen figyelmen kívül hagyják, és ahol a demokráciát és a társadalmon belüli egyenlőséget ritkán tapasztalhatják meg

A tanulmányok azt mutatják, hogy alig két héten belül a diákok elfelejtik a tanultak 80%-át. Az iskolákból lemorzsolódók aránya az Európai Unióban majdnem 15%. A vállalatok arra panaszkodnak, hogy az új munkaerőből hiányzik a kreativitás, az innovatív szellemiség. Egyre több gyerek csak gyógyszerekkel képes átvészelni az iskolában töltött időt.

A jobb út: a demokratikus nevelés

Miért kell a demokratikus országokban lévő iskoláknak ilyen antidemokratikusnak és hierarchikusnak lenniük? Ez nem szükségszerű.

Az oktatási kutatások bebizonyították, hogy a tanulás legjobb módja, ha egyszerűen kiélhetjük természetes kíváncsiságunkat és érdeklődésünket. Pont ez történik a demokratikus iskolákban és egyetemeken. Szabad, ön-motivált tanulás. A természetes érdeklődést nem elfojtják hanem bátorítják. Ennek az eredménye: motivált, innovatív emberek, akik egész életükben tanulnak.

A demokratikus oktatás két alappillére

a. Önszabályzó tanulás

A demokratikus iskolák és egyetemek diákjai órákra járnak, pont úgy, mint a hagyományos iskolákban. A különbség az, hogy ők saját döntésükből tesznek így. A tanulás nagy része az osztálytermen kívül történik: kutatnak az Interneten, játszanak, önkéntes munkát végeznek, projekteken dolgoznak és barátokkal, tanárokkal beszélgetnek.

b. Egyenlőségen és kölcsönös tiszteleten alapuló közösség

A legjobb környezet a tanuláshoz – de ugyanígy a munkához vagy az élethez is – az ahol tisztelik a jogainkat és a véleményünket. A demokratikus iskolákban iskolagyűléseket szerveznek, ahol a közösség minden tagjának egyenlő szavazata van, kortól és rangtól függetlenül. Tanárok és diákok egyenlőként vitatják és szavazzák meg az iskola házirendjét, tantervét, projekteket, a munkatársak felvételét söt még költségvetési kérdéseket is.

Ennek az eredménye: toleráns, nyitott, felelősségteljes egyének, akik képesek kifejezni a véleményüket és meghallgatni másokét és akik jól képzett, aktív polgárai egy modern demokratikus társadalomnak.


Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület, az European Democratic Education Community magyar tagszervezete


Az Egyesület alapító tagjai

Találkozó Nagykovácsiban 2012. télen

(Visited 6 times, 1 visits today)
Fóti Péter

Fóti Péter

A demokratikus nevelés elkötelezett szószólója

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Hasonló cikkek

Közgyűlés

Egyesületi Közgyűlés 2022 október 8-án szombaton 10.00-kor

személyes és online Helyszín: Budapest 1022 Herman Ottó út 27/a. I.em. 4. Szeretettel meghívunk minden egyesületi tagot és szimpatizánst! A közgyűlés nyilvános, bárki jöhet, és bárki tehet javaslatot napirendre. Napirendi javaslatok eddig: Napirend: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető, jkv-vezető, hitelesítők, stb.) Napirend összeállítása

Tovább olvasom »

Kapriole:szabad, demokratikus iskola

(részletek az iskola bemutakozó füzetéből) fordította: Felvidéki Szilvia Az 1997 óta államilag engedélyezett  Kapriole egyike a Németországban működő kb. 1oo demokratikus iskolának. Mintegy 15o diákjával az egyik legnagyobbnak számít a Szabad Alternatív Iskolák Szövetségének (BFAS) egymással összefogásban álló intézményei közül.

Tovább olvasom »