Csovcsics Erika

– tanársegéd, a Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézeténél, és PhD hallgató a PTE BTK Nevelésszociológia Doktori Iskoláján

Roma gyerekek felzárkózás-szempontú oktatásának akkulturációs átkeretezése

Hosszú évtizedek oktatáspolitikája és iskolai gyakorlata küzd a roma gyerekek iskolai kudarcainak felszámolásáért a mérsékeltnél is kevesebb sikerrel.

A felzárkózással, deficittel kapcsolatos terminológia meghatározza a pedagógiai attitűdöt, az alkalmazott módszereket és tartalmakat, és hatással van az eredmények értelmezésére is.

A Gandhi Gimnázium roma tanulóival és más országok bevándorló gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatait és kutatásait felhasználva arra keresi a választ, hogy a roma gyerekek oktatásának akkulturációs folyamatként való értelmezése nem változtatná-e meg a pedagógiai attitűdöt és gyakorlatot. Az alárendelőből mellérendelő kétkultúrájúság szempontja mást emel be értékként a folyamatba, van mire építeni.