Megosztás

Fóti Péter: Előszó Bas Rosenbrand Körbeszélgetés - Hogyan tehetjük megbeszéléseinket hatékonnyá? c. könyvéhez

Bas Rosenbranddal és a Körbeszélgetéssel először 2016-ban találkoztam a Demokratikus Iskolák finnországi találkozóján. Bas híre azonban megelőzte ezt a találkozást és tudtam azokról a mára sajnos megszűnt iskolákról, amelyeket Bas inspirált, aki maga is az egyik iskola tanára volt. Tudtam, hogy ezekben az iskolákban a demokratikus iskolákban szokásos közös diák-tanár gyűléseket nem a többségi elv, hanem az un. szociokrácia módszerével tartják, keresve a mindenki számára elfogadható jó megoldásokat az iskolában felmerülő problémákra.

Bas és én is amikor a szociokráciával próbálkoztunk rájöttünk, hogy annak nagy hiányosságai vannak. Bas vette a fáradtságot és új módszert alkotott, amit Roundspeak-nek nevezett el, amit mi Körbeszélgetésre fordítottunk. Így amikor 2016 után hazatértem és a magyar demokratikus nevelésért egyesületben hozzáfogtunk első konferenciánk megszervezéséhez, adódott az ötlet, hogy a szervező bizottságban a Körbeszélgetést ki is próbáljuk. Az eredmény meggyőző volt, és ezért elhatároztuk, hogy a módszert másokkal is megismertetjük. Így született ez a könyv.

Megosztás

Falko Peschel - Fóti Péter: Mi az érdeklődésvezette önszabályozó, önirányító tanulás?

 

1. A tanulás különféle elméletei

 

Az emberi tanulás az emberi öntudat egyik alrendszere. Az emberi öntudat komplex alrendszerek együttműködése képpen alakult ki. Ez igaz minden alrendszerére, a tanulásra is.

 

Az emberi tanulás különbözik az állatok tanulásától. Többek között abban is, hogy eredményei részben más formában tárolódnak, mint pl. szimbólikus formában.

 

Természetesen vannak az emberi tanulásnak az állatokhoz hasonlító sajátosságai is. Az állatok élete jóval különbözik az embertől, mert az ember társadalmat alkot, aminek fontos jellemzője a hierarchizáltság. (lásd: Partnerségre épülő társadalmat (és iskolát) a zsarnokság helyett cikket)

 

Az emberi tanulás ebben a hierarchizált társadalomban zajlik.

Egy hierarchizált társadalom tagjaként, egy értékválasztás elé kerül minden ember. Olyan társadalmat szeretne, amelyben az emberek társadalom hierarchikus rendje fennmarad/erősödik, vagy olyat, amelyben a társadalmi hierarchia csökken.

Olyan társadalmat, amelyben a hierarchia bizonyos emeleteire való születéstől függően a gyerekek ennek megfelelően jó vagy rossz oktatást nevelést kapnak, vagy azt gondolja, hogy mindenkit megillet egy személyre szabott képzés, amely egy bizonyos maximumot hozhat ki a jövő generáció tagjaiból figyelembe véve azok képességeit és vonzalmait.

Ez utóbbi lehetőség megvalósulásához keresem a tanulás legjobb módját. Most itt csak ellátom a tanulást néhány jelzővel, amiket a későbbiekben ki szeretnék fejteni. A tanulás, amely szerintem a legtöbbet hozza ki a társadalom jövendő felnőttjeiből, az egy az egyéniséget tisztelő, érdeklődés vezette, önszabályozó és önirányító tanulás, (ahogy az például Falko Peschel Harzbergi iskolájában megvalósul. = link A tanulás demokratizálása)

A következőkben ennek az “az egyéniséget tisztelő, érdeklődés vezette, önszabályozó és önirányító tanulás” elméleti alapjait igyekszem jellemezni. Az ezen alapelvekből következő számos kérdést egy következő cikkben igyekszem megírni.

Ezek a további kérdések:

  • Miként kapcsolható össze az ilyen elveken alapuló tanulás a társadalom demokratikus berendezkedésével
  • Vannak- e és mik azok a minimális tartalmak, amiket a gyerekeknek meg érdemes/kell tanulniuk
  • Milyen segítő eszközök állnak a tanárok rendelkezésére az ilyen tanulás támogatására
  • Milyen impulzusokat adhatnak a tanárok, amivel a gyerekeket egy ilyen tanulási forma mellett kihívhatják és támogathatják. Mi egyáltalán a tanár új szerepe mint impulzusadó és a tanulás kísérője.
Megosztás

Jürgen Bennack: Bevezető Falko Peschel könyvéhez (2002)

Az “alapiskolai alapismeretek” (Basiswissen Grundschule) könyvsorozatban jelenik meg ez a kétkötetes mű Falko Peschel tollából a “Nyitott tanítás (Open learning) - elképzelések, realitás, perspektívák és egy gyakorlatban kipróbált koncepció megvitatása” címmel.

Az első kötet “általános didaktikai megfontolásokat tartalmaz” :

  • “Open learning” szokásos formáit és koncepcióit elméletben és a gyakorlatban,
  • Az alapelvek tudományos megfogalmazási kisérletét, valamint az iskolai szereplök új szerepfelfogását,
  • Szándékokat, módszereket és eljárásokat, amelyek az “Open Learning” előfeltételei,
  • A tanítás tervezését, a tanulók értékelését, az értékelés és a bevezetés problémáit.
Megosztás

Hans Brügelmann: Falko Peschel kutatásának jelentősége

Falko Peschel Offene Unterricht in der Evaluation c. könyvének előszava (2003.4.28)

 

Falko Peschel figyelemreméltó könyvet írt. Figyelemre méltó, mert itt egy olyan gyakorlatot vizsgál meg, ami a tekintélyellenes nevelés 1970-es évekbeli eltűnése után utópiának tűnt. Azért is figyelemreméltó, mert megújítja és újra kifejti ezt az elméletet (a nyitott oktatás és a demokratikus önigazgatás kombinációját), és azt a normál iskolában kipróbálta és megvizsgálta. Eredményei a PISA és TIMSS által vizsgált, frontális tanításon szétaprózott tantárgyakat tanító teljesítményorientált iskola ellen szólnak. Azt gondolom,  hogy ez a dolgozat  nem fog elkallódni a könyvespolcon, hanem még éveken keresztül része lesz annak a beszélgetésnek hogy milyen legyen az iskola. Ez a vizsgálat történelmet fog csinálni, még akkor is, hogyha az írója jogos kételyet fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy vajon az általa véghezvitt fordulat megértésre fog-e találni.

Megosztás

"Open learning" a Harzbergi demokratikus iskolában

 

publikációk

 

Hannelore Zehnpfennig Miért hagytam fel a frontális tanítással?
Falko Peschel:  A harzberg-i iskoláról (ismertetö iskolaprospektus)
Falko Peschel A tanulás demokratizálása
  Egy iskola Harisnyás Pippinek 
Jürgen Bennack Bevezető Falko Peschel könyvéhez (2002)
Falko Peschel Az iskola, ahol a gyerekek eredményesen és értelmesen tudnak és akarnak tanulni .
Fóti Péter interjú Falko Peschellel Élet az iskolában…ahol nincs frontális tanítás (I. rész)
Fóti Péter interjú Falko Peschellel A kezdeti káosztól az empatikus-demokratikus tanulóközösségig (II. rész)
Fóti Péter A tanulásról a szabad iskolákban
Fóti Péter Miért tanulunk?
Fóti Péter A tanulás szabadsága…
Hans Brügelmann: „Tévednek, amikor a helyesírási katasztrófáról beszélnek“
Hans Brügelmann: Utam a “saját szavainkon keresztül az írásbeliséghez” módszerhez
Fóti Péter Comparing Summerhill & Harzberg

Látógatóink