Megosztás

Adománygyűjtés

Az EUDEC, a demokratikus iskolák, tanulóközösségek európai szervezete, minden évben, nyáron nagyszabású és nagyon jól szervezett, színvonalas konferenciát szervez egy európai nagyvárosban, idén Varsóban. Mivel az egyesületünk egyik fő célja a kapcsolatépítés más demokratikus iskolákkal és a tagok ezirányú tevékenységének támogatása, szeretnénk egy egyesületi tagot küldöttként támogatni abban, hogy kijusson a rendezvényre. Ennek regisztrációs díját, 200 eurot (60 ezer forintot) szeretnénk összegyűjteni. Virágh Szabolcs, az egyesület régi tagja lenne a küldöttünk, aki a rendezvényre elvinné hírünket, szétnézne a partnerkapcsolat-építési lehetőségek terén és készséggel vállalta, hogy az élményeiről részletes beszámolót ír és a résztvevőkkel interjúkat készít, melyet közzé fogunk tenni a honlapunkon.

Az adományokat az egyesületi bankszámlára várjuk: 1070 0426 6829 6991 5110 0005 CIB Bank

A közleménybe írjátok be: konferencia utazási támogatás

Nagyon köszönjük!

A konferenciáról további infók itt: EUDEC - szczegóły - Bullerbyn

Virágh Szabolcsról:

 

Megosztás

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Bár egyesületünk a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület 2012-ben alapult, gyökereink a messzi múltba nyúlnak vissza. Másrészt az is fontos, hogy egy nemzetközi mozgalom részei vagyunk, ami egyrészt az IDEC (International Democratic Education Conference)-et másrészt az EUDEC (European Democratic Education Community)-et jelenti.

A múltra visszatérve egyrészt érdemes megemlíteni, hogy kiket tartunk szellemi őseinknek, és mik az az intézmények, amikre mint ősökre visszatekintünk. Az előbbiek közül legpregnánsabban Szókratészt említenénk, aki tudta, hogy nem tudja a végső igazságot. Szókratész abban is elődünk, hogy hitt a beszélgetés erejében, hitt abban, hogy a tudást, persze nem a mindentudást kérdve kifejtő módszerével maga a tanítvány is meg tudja majd fogalmazni. Elődünk Szókratész abból a szempontból is, hogy az antik Athéni demokrácia idején élt, ami mai politikai berendezkedésünk nevét is viseli. (Más kérdés, hogy mennyire felel meg neki.). Amikor azt mondják, hogy a demokrácia bűne volt Szókratész halálra ítélése és kivégzése, akkor ehhez meg kell jegyezzük, hogy ez nem a demokrácia, hanem a bírók téves ítélete volt, ami nem von le semmit a demokrácia mint politikai berendezkedés nagyságából.

Megosztás

Egyesületünk újonnan kitűzött céljai

2014. április 13., Egyesületi közgyűlés

VÍZIÓ

Cél

A demokratikus nevelés filozófiájának és gyakorlatának elterjesztése Magyarországon.

 

Értékek

Demokrácia, decentralizáció/szubszidiaritás, autonómia, szabadság, kooperáció, személyközpontúság, felelősségvállalás, tanulás, önismeret.

 

Hosszú Távú törekvések

Demokratikus iskolahálózat létrehozása Magyarországon. Országos szakmai szolgáltató, képző és vizsgaközpont hálózat kialakítása. Aktív részvétel a nemzetközi szakmai életben. Hatékony szervezeti működés kialakítása. Integráció az állami köznevelési rendszerrel.

Jövőkép

Egy szervezet felépítése, amely olyan szellemi, kapcsolati és anyagi tőkével rendelkezik, amely alkalmassá teszi arra, hogy önálló kutatásokat folytasson a demokratikus nevelés területén, szakembereket és laikusokat képezzen, valamint támogatást nyújtson a demokratikus nevelés szervezeti, szervezési ügyeiben.

 

VISION

Goal

To spread the philosophy and practice of democratic schooling in Hungary.

 

Values

Democracy, decentralization, subsidiary, autonomy, freedom, cooperation, person centered education, taking responsibility, learning, self-knowledge.

 

Long Term Goals

Building a network of democratic schools in Hungary. Creating a country wide service, and a training and exam center. Active participation in the international professional world. Developing an effective organization. Integration with the state’s education system.

 

Future Vision

Our vision is to build an organization that has such an intellectual, networking and financial capital, which makes possible to carry out independent researches about democratic schooling, train professionals, and individuals, and support democratic education in organizational problems


Látógatóink