Megosztás

Summerhill valóban a feledés homályába merült volna? Valóban szűklátókörű és önelégült?

Május 27-én az angol Guardian napilapban egy kritikus cikk jelent meg az  iskoláról, amire számos reakció érkezett. Ezek közül egy summerhilli szülő, Natalja (Natalie) Lekecinskiene és David Gribble, a Sands School alapítójának válaszát választottuk ki.

 

         

„Ahogy naponta Summerhillbe kísérjük Misit, újra és újra találkozunk a szülőkkel, akik ugyancsak kísérik a  gyereküket. Natalie-val már tavaly 2012-ben megismerkedtünk. Arthur, Natalie fia 2011 szeptembere óta van Summerhill tanulója.

Megosztás

Jürgen Oelkers: A reformpedagógia kérdései Summerhill példáján

A szerző, (aki a zürich-i egyetem pedagógia professzora) 2010 Október 6.-án a Zug-i/Svájc/ Pedagógia Főiskolán elhangzott előadása

eredeti: http://paed-services.uzh.ch/user_downloads/1832/ZugReformpaedagogik2010.pdf

A mai média több szempontból is káresetként tekint a nevelésre. Számos cikk, kommentár, interjúkban elhangzott vélemény kiindulópontja a nevelés fenyegetett volta, melynek okát vagy abban vélik felfedezni, hogy a szülők nem vállalják fel a felelősséget, vagy abban, hogy a gyerekek és a fiatalok nem tartják magukat ahhoz, amit a szüleik és tanáraik számukra előírnak, tőlük megkövetelnek. Ezért feltűnően könnyű egy olyan nagyméretű krízisről beszélni, ami csak egy legalább ugyanilyen mértékű fordulattal győzhető le. Az okokat és következményeket a következőképpen határozzák meg:

  • A krízisért a nevelés azon téves nézete a felelős, mely „antiautoriterként” értelmezendő, s mely partneri viszonyt feltételez gyermek és szülő között, túlterhelve ezzel mindkét felet.

  • Ennek a téves nevelési elvnek a hordozója – régen és manapság még mindig - a hatvannyolcasok generációja.

  • Ha nem akarjuk, hogy a gyermekeinkből kis zsarnokok legyenek, akkor visszatérésünk a fegyelemhez elkerülhetetlen.

Ezzel az utolsó mondattal összefoglaltam annak a két bestsellernek a címét és üzenetét, mely német nyelvterületen igen széles olvasóközönségre talált. Egyikük címe így hangzik: A fegyelem dicsérete (Lob der Disziplin, Bueb 2oo6), míg a másiké: „Miért válnak gyermekeink zsarnokokká?” (Warum unsere Kinder Tyrannen werden?, Winterhoff 2oo8). Mindkettőből több mint 2oo.ooo példány kelt el, ami pedagógiai szakkönyvhöz képest szinte elképzelhetetlenül nagy szám. Amit mindkét könyv hirdet: a helyzet fölöttébb súlyos, s feltételezhető, hogy a nevelés utóbbi harminc esztendeje –társadalmi szinten- merő tévútként fogható fel.

Az „anti-autoriter” nevelést egyetlen névvel hozzák összefüggésbe, Alexander Sutherland Neillével, vagy még rövidebben, egyszerűen „Summerhill”-lel. Ha manapság bármelyikre felhívják a figyelmet, akkor az vitázó vagy elégikus nézőpontból történik, de nem korrektül, nem a Neillt Summerhillel összekapcsoló történet ismeretében. Ez a történet bevezet minket a német nyelvterületen reformpedagógiának nevezett, míg Angliában –sokkal találóbban- radikális pedagógiának hívott jelenségkörbe. A „hatvannyolcasok” fenoménja visszavezethető az első világháború előtti időszakra, ugyanakkor közvetlenül érinti a jelent. A summerhilli iskola mind a mai napig létezik, s két fő alapelve – a szabadság és az önszerveződés – még mindig (vagy már megint) viták tárgyát képezi. Ez egy olyan ok, amiért érdemes a történelmét felidéznünk.

Megosztás

Fóti Péter: Demokratikus önigazgatás és igazságszolgáltatás a Summerhill Iskolában

Az Oktatói Hálózat Szabadegyeteme, 2013. április

Power Point bemutató

Innen tölthető le a power point file (klikkelj a jobboldali egér gombbal) vagy itt is megnézheted (normál klikk)

Megosztás

Alison Hume: Ami túlragyogja minden eddigi teljesítményemet

A Summerhill Dráma forgatókönyvének írója mesél!

Forrás: http://www.writersguild.org.uk/news-a-features/tv/77-writing-summerhill

A darab megírásához meg kellett tapasztalnom a valóságot. Ez világos. De mégsem következett belőle egyértelműen, hogy ezt akartam is. Végtére is, ez egy bentlakásos iskola! Be kell valljam, nem túl lelkesen hagytam el meghitt otthonomat.

Egymástól függetlenül 2 rendező is (Jon East a CBBS-től és Greg Bermnan a Tiger Aspecttől) hosszú ideje dédelgetett álmai közt tartotta számon megfilmesíteni a kis haladó iskola és David Blunkett oktatási minisztériumának küzdelmét 1999-ből. A bolygók együttállásának következtében 2006-ban a CBBC megbízást adott egy 4x30 perces Summerhill film forgatására. Megkaptam a terjedelmes bírósági anyagot és éreztem a felelősség mázsás súlyát vállaimra nehezedni.

Megosztás

Fóti Péter – Miskolczy Zuzsanna: Részvételi demokrácia és az iskola

A cikk rövidítve megjelent a Népszabadság 2013 március 22-i számának 12. oldalán.

A Hallgatói Hálózat és KIHA léte és működése sok embert homlokráncolásra késztet, és sokan azt gondolják, hogy ezek csupán tiszavirág életű dolgok, és amint a hallgatók és a középiskolások kitombolták magukat, visszatér a normális hétköznapi élet, elfelejtik majd, hogy gyakorolják a közvetlen részvételi demokráciát, és ugyanolyan jól idomítható hallgatókká válnak, mint a többiek. Bevallom, én is elképzelhetőnek tartom ezt a variációt. Az 1968-as diáklázadások után jó néhány évvel szokásos volt megkeresni az akkori idők diáklázadásainak vezetőit, és igazolást próbálni szerezni tőlük a fenti tézishez.

Biztosan vannak sokan, akikre mindez igaz, de nem mindenkire. A valamikori diáklázadók és utódaik egy része Nyugat-Európában, az USA-ban, Izraelben és a világ más tájain nem adta fel a 68-as elveket, és ma is működtet a közvetlen demokrácia elvei szerint felépített iskolákat.

Megosztás

 

Fóti Péter: A szegények Summerhillje[1]

Bevezető George Dennison A gyerekek életéből – Az „Első utcai” iskola története[2] c. könyve első és harmadik fejezetének fordításához

 

„A tanulás élménye egy teljesség megélése. A gyerek érzi a maga ereinek egységet, és az őt körülvevő emberek folytonosságát. A szülei, a barátai, tanárai… egy jövendő világot képesek elé rajzolni, és ő ebben a világban érzi a saját lehetséges erejét. Minden, ami megkurtítja ezt a teljességet, az nem teljes értékű tanulás. Gyerekek, akik eltárolnak tényeket, és papagájként visszaadják a válaszokat (mint azt John Holt Iskolai kudarcok c. könyvében bemutatta), nagy aggodalmaktól szenvednek. Amikor emberekhez kapcsolódnak, akkor ebben nincs benne, hogy érzik erejüket, hanem elnyomják saját igényeiket. A lázadó gyerekek jobban ragaszkodnak az ösztöneikhez, de szenvednek a biztonságérzet hiányától a konfliktusok miatt, amik az emberekkel kapcsolatban érik őket.

Megosztás

Jürgen Oelkers: A reformpedagógia problémái Summerhill példáján

részlet: Jürgen Oelkersnek, a Zürichi Egyetem pedagógia professzorának 2010. október 6-án a svájci Zug-i Pedagógia Főiskolán elhangzott előadásából (forrás)

 

A "Summerhill" koncepció „eladására” 1960 után került sor. Az amerikai kiadó Harold Hart Neill korábbi könyveiből egy ügyesen összeszerkesztett kötetet állított össze, amihez egy akkoriban nagyon híres pszichoanalitikus Erich Fromm irt előszót. (magyarul megjelent a Summerhill kötetben utószóként) A könyv annak a polgári jogokért harcoló generációnak a számára készült, amely az amerikai egyetemista mozgalomból kelt életre. Hart könyvének a címe "Summerhill: A gyereknevelés egy radikális megközelítése" volt. A könyv 1960 novemberében jelent meg, és 1970-ig több mint kétmillió példányban fogyott el. A könyvsiker megismétlődött Németországban is. Mire az amerikai kiadás 1992-ben megújítására sor került, a példányszámok elérték a 4 milliót, amit nehéz egyszerűen egy a hatvanas évek végi hisztériának tulajdonítani.

Megosztás

Hylda Sims: Neill Summerhillről - egy elképzelt beszélgetés

(részlet a Summerhill-regényből/ 84.oldal)

- Az iskola növekedett... -  mondta Charlotte, miközben bekacsolta a felvevőt. Kik küldték ide a gyerekeiket? (...)

 - Muir: Emberek, akik nem tudták, hogy mit csináljanak az utódaikkal. Akik már mindent megpróbáltak. De ez nem az egész igazság. Akkoriban sok vita volt az oktatás körül. Nem csupán arról beszéltek, hogy hogyan lehet a fejükbe tömni az olvasást, írást, a matematikát. Sokkal alapvetőbb dolgokról volt szó.

- Charlotte: Hogy érted ezt?

- Muir: Minden kérdéses volt ebben az időben: a vallás, az angol életforma. A szovjetek átvették Oroszországot. Freud felfedezte a tudattalant. Amikor fél Európa egy vérben fürdő csatamező volt, nem gondolhattad, hogy a cárt lelövő bolsevikok, mint a hunok mindenért felelősek. Valami rohadt volt Eton sportpályáin, nem beszélve kelet london-i kis bentlakásos iskoláiról. Az egészet szerettem volna eltörölni. Adjunk a szabadságnak egy esélyt. Majdnem sikerült is.

Megosztás

Olvasói levél a Nők Lapja Summerhill cikkéhez

írta: Tóth Anita

A Nők Lapjában 2011-ben megjelent cikk Summerhillről itt olvasható.

 

Kedves Csilla!

Nagyon nagy öröm számomra, hogy megjelent a Summerhill iskoláról írt cikke, és szeretném megosztani önnel, ami a cikkel kapcsolatban az eszembe jutott.

37 éves vagyok, egy 10 éves fiú anyukája. Emellett egy művészeti vállalkozást működtetek, és -bár most épp passzív féléven - egy óvóképző levelező hallgatója is. Anyuka, volt kisdiák, mostani diák, és...

Megosztás

Mihalicz Csilla: Boldog gyerekek köztársasága - Summerhill

Nők Lapja: 2011/11. 22-24.old

A tanár, aki osztályát a büntetésektől való félelemmel kormányozza, a gyereket ellentmondásos viszonyba taszítja a társadalommal. Taníthatja a gyerekeket pontosságra az aritmetikán keresztül, a gondolatok kifejezésére az olvasáson keresztül, de nem taníthat neki társadalmi felelősségtudatot a történelem tanításával, azt akarván bizonyítani, hogy a köztársaság jobb, mint az önkényuralom, ha az osztályteremben nem köztársaság van, hanem önkényuralom.” Homer Lane

Mi az elsődleges feladata az iskolának a demokratikus világban: hogy műveltséget adjon át és megtanítson társadalmi kényszerek tűrésére, vagy hogy szabadnak és boldognak érezzék magukat benne a gyerekek? Ez az oktatás alapkérdése. Van a világban néhány demokratikus iskola, amely ez utóbbit tartja küldetésének, ahol a gyerekek a saját ügyeikben maguk döntenek. Akár arról is, bemennek-e az órákra.


Látógatóink