Megosztás

Bencz Dániel: A 90 éves Summerhill - gondolatok egy iskolalátogatás kapcsán

szakdolgozat, 2012

 

Előszó

A XIX. században általánossá váló közoktatást, és az alkalmazott iskolai modellt elsősorban azzal a céllal hozták létre, hogy a felnövekvő generációk képesek legyenek kiszolgálni az iparosodó társadalom munkaerőpiaci igényeit. A világ azóta sokat változott, főként Európában, és Észak-Amerikában a hangsúly a mezőgazdaságról, és az iparról a szolgáltatás felé tolódott. Az új társadalmi berendezkedés eltérő ismereteket, és képességeket igényel tagjaitól, mint tette azt kétszáz évvel ezelőtt. Ennek ellenére úgy látszik, maga az intézmény módszereiben, a közvetítni szándékozott ismeretek, és képességek tartalmában, illetve alapvető hozzáállásában szinte mit sem változott. Dolgozatomban egy olyan iskolát szeretnék bemutatni, amelyről mégis úgy gondolom, rendelkezik számos olyan válasszal, melyeket a mai közoktatásunkban keresünk, keresnünk kellene.

Megosztás

Herb Snitzer: Summerhillről mesélnek a fényképek

Herb Snitzer amerikai fényképész, 1962-ben látogatott el Summerhillbe, és négy hónapig a közösségben élve fotóalbumot készített az iskoláról. Később maga is egy Summerhill mintájára alakított iskolát vezetett. Az előadásban visszaemlékezik arra, hogy mennyire más ennek az iskolának az élete, ahol a gyerekeket nem trenírozzák! Az iskola filozófiájában első helyen áll az érzelmi nevelés, a bizalom a gyereki képességekben, a hit abban, hogy a gyerekek, ha a környezet elfogadó, szeretnek tanulni, és az iskolai önkormányzat keretében autonóm, morális döntésekre képes, kezdeményezőkész emberek lesznek!

Megosztás

Interjú Jon Showstac professzorral,  Summerhill volt diákjával

A múlt héten megújult a Summerhill demokratikus iskola honlapja. Ez alkalomból közzéteszünk egy érdekes interjút a új honlapról:

Forrás: http://www.summerhillschool.co.uk/trust.php

2010-ben az ex-Summerhilles Jon Showstac jelentős adományt ajánlott fel a Summerhill Trust részére. Jon 64 éves, feleségével együtt a San Francisco-i Bay Area-ban él, az Egyesült Államokban. Két felnőtt lánya van. A San Fransisco-i University of California-nál közel negyven évet tevékenykedett, ma nyugalmazott orvos professzor. Jelenleg független konzultánsi és kutatási tevékenységet folytat az UCSF-nél.

Arra a kérdésre, hogy mi motiválta őt a Summerhillbe való beiratkozásra, valamint a nagy összegű adomány megtételére, a következőképpen válaszolt:

„Életem nagy iróniája, hogy nagy részét egy egyetemen töltöttem el. Kamasz koromban a tudományos karrier a lehető legmesszebb állt a gondolataimtól. Más tinikhez hasonlóan, nekem ez igencsak zűrzavaros időszak volt. A zavar alapvető oka, a „normális” kamaszkori szorongáson, zavarodottságon, a háborgó hormonokon túlmenően a mai napig sem egészen világos számomra. Nem volt gondom a tanulással (könyvekből, sajtóból, stb.), de a középiskolára allergiás voltam; tulajdonképpen nem is jártam be a középiskolába, mai napig sincs középiskolai oklevelem.

Megosztás

Summerhill fennállásának 90. évfordulójára - Mi lett a summerhilli diákokból?

Írta: Angela Neustatter, A. S. Neill első feleségének unokája

2011. augusztus 19.

 

E hónap elején, a múlt és a jelen hét generációja gyűlt össze, hogy megünnepelje Summerhill, a mi haladó szemléletű, és annyi feltűnést keltő alma materünk 90. születésnapját. A. S. Neill az iskolát a Suffolk megyei Leiston egy omladozó viktoriánus épületében vezette; egy tanárember, aki annyira gyűlölte azt a szigorú fegyelmezést, amit a gyerekekkel szemben elvártak tőle, hogy egy forradalmian új módszerrel állt elő: annyi szabadságot adott a gyerekeknek, amennyit csak kívántak.

Megosztás

Dane Goodsman: A summerhilli iskolagyűlés lefolyása

A gyűlés lefolyásának megvannak a maga szabályai, hagyományos elemei. A gyűlésre az iskola fő épületében kerül sor a legnagyobb helységben. Itt elég nagy a hely, hogy mindenkinek jusson belőle (ha nem bánod, hogy a földre kell ülnöd). A gyűlések mindig úgy kezdődnek, hogy a gyűlésvezető azt mondja: "A gyűlés elkezdődik!" (Meeting come in order.)

Megosztás

Ute Schmidt-Herrmann: A. S. Neill és az ő iskolája, Summerhill –avagy egy példa az antiautoriter nevelés történetéből

(részlet a szerző doktori dolgozatából)

 

Szabadságra nevelés

Neill  az alábbiakban  a „szabad“ és a „nem szabad“ gyermek fogalmának szembeállításán keresztül illusztrálja gyermeknevelésről alkotott felfogását.

A következőképpen írja le a „nem szabad“ gyermek karakterét:

„Egy ilyen gyermek engedelmes, szót fogad a tekintélyszemélynek, retteg a kritikától és szinte fanatikusan vágyik arra, hogy normális, konvencionális és korrekt legyen. Mindent bevesz, amit tanítanak neki, szinte kérdés nélkül. Ugyanakkor minden komplexusát, félelmét és frusztrációját továbbadja majd a saját gyermekeinek.“

Megosztás

Beszélgetés Kékesi Szilviával, summerhilli tanárral

Kékesi Szilvia gondolt egyet, és elment Leistonba egy állásinterjúra. Hat jelentkező közül választotta ki Zoe Readhead, a Summerhill Iskola igazgatója. Azóta ő is része a világon szinte egyedülálló Summerhill-közösségnek. Élményeiről hallhatunk részletes és izgalmas beszámolót, mely a Pécsi Kulturális Kreatívok találkozóján hangzott el.

Megosztás

Fóti Péter: Waldorf és/vagy Summerhill?

             

„A Waldorf iskolák és Summerhill között körülbelül ugyanaz a különbség, mint a konvencionális iskolák és Summerhill között. Én nem számítom sem a Montessorit, sem Rudolf Steiner iskoláit alternatívnak. Szerintem a konvencionális rendszer igazi alternatívája a demokratikus iskola. És most ennek nagy mozgalma is van szerte a világban. Úgyhogy személy szerint én úgy látom– bár tudom, hogy Steinernek nagyon speciális iskolarendszere van – , hogy ezeknek az iskoláknak a filozófiája mind a tanulást állítja a középpontba, míg Summerhill nem. Summerhillben csak akkor kerül előtérbe a tanulás, ha az illető már megérett rá.“  - monjda Zoe Readhead, A. S. Neill lánya, a Summerhill Iskola jelenlegi vezetője egy mostanában készült interjúban

Amikor nemrég felkértek, hogy működjek közre a Waldorf tanárképzés induló esti kurzusán, és beszéljek Summerhillről, erről hírt adtam barátaimnak (a demokratikus iskolák levelező lista tagjainak). Egyikük ezt válaszolta:

Megosztás

És kell-e egyáltalán nevelés? - Benda Judit Summerhillről beszélgetett dr. Vekerdy Tamással

 
"Viszonylag friss felfedezés, hogy a „boldogsághormon” - az endorfin - a kommunikáció révén szaporodik az emberi agyvelőben. És Summerhill egy kommunikatív közeg a tanárok és a különböző diákok között, ami egy nagyszerű lelemény, és abszolút fejlesztő. Ebben a közegben természetesen juthatunk el olyan kérdésekig mint például, hogy az életnek kell-e örülni."
Megosztás

Fóti Péter: Summerhill-napló / 2012-2013

Bevezetés - Hogyan jutottunk Summerhillbe?

Az itt következő naplórészletek, gondolatfoszlányok ahhoz a három héthez kapcsolódnak, amelyet 2012 április végétől május közepéig, illetve 2013 májusában feleségemmel és fiammal töltöttem az angliai Leiston kisvárosban, mialatt 13 éves fiam az Summerhill demokratikus iskola nappali, bejáró tanulója volt.


Látógatóink