Megosztás

Érzelmi intelligencia kontra értelmi intelligencia

 A Sands demokratikus iskola gyakorlatában

 

„A Sands megváltoztatta az életem. Sosem fogom elfelejteni ezt az iskolát. Nem is tudom, hol lennék most a nélkül az önbizalom nélkül, amivel a Sands indított el a világba.” Kate jelenleg egyetemi hallgató, mellette demenciában szenvedő betegeket és börtönlakókat támogat a New Bridge jótékonysági szervezet keretei között.

„Kihívásokkal megküzdeni és élvezni az életet. Megindokolni és megkérdőjelezni mindent. Számomra ez a Sands.” Marina jelenleg a Barcelona Egyetemen telekommunikációs mérnöknek tanul.

Ezek az egykori Sands-diákoktól eredő idézetek is rámutatnak, mi volt az, amit a gyerekek legjobban értékeltek a Sandsben: az, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy megismerjék önmagukat, és hogy feltárta számukra saját erősségeiket és érzelmi forrásaikat. Sokszor elhangzik, hogy a Sands nem csak a vizsgákra és az egyetemre készítette fel a tanulóit, de a munka igazi világára és az emberi kapcsolatokban való helytállásra is. Az egykori diákok állítják, hogy a Sands nem csak értelmileg, de érzelmileg is megérlelte őket.

„Még ma is emlékszem mi-mindenen vitatkoztam Nathannel, a matematika tanárommal: a filozófiától kezdve a hegymászáson át mindenfélén, és közben mindig azt éreztem, egyenlő vitapartnerként kezel engem. Biztos vagyok benne, hogy ezek a tapasztalatok érlelték meg bennem azt a meggyőződést, hogy mindenki megérdemli, hogy meghallgassák.” Kian Clipson, szabadtéri sportok oktatója

Érzelmi intelligenciát nehéz tanítani, ám a lehetőséget és környezetet meg lehet teremteni ahhoz, hogy az emberekben kifejlődjön. Egykori és jelenlegi Sands diákok is egyetértenek abban, hogy ezek a feltételek ebben az iskolában mind megvannak. Amikor megkérdezzük őket, A Sandsnek hogyan sikerül az, hogy a gyerekek érzelmileg is ugyanolyan jól fejlődnek, mint értelmileg, mind hasonló válaszokat adnak: a felnőttek kedvességével, azzal, hogy meghallgatják a gyerekeket, hogy érdekli őket minden diák, és hogy ebben az iskolában nyíltan lehet érzésekről beszélni a nélkül, hogy úgy éreznék, bárki ítélkezik felettük. A különböző korosztályok közötti kommunikáció révén igazi családias hangulat alakul ki, mely ennek a tapasztalatnak a leglényegesebb feltétele – ezt mindenki kiemeli.

Megosztás

David Gribble: Real Education (Az igazi nevelés) – Utószó

David Gribble 1932-ben született Londonban. Diákként megjárta Eton hires magániskoláját és Cambridge neves egyetemét. 1959-től két évig a Dartington Hall Iskola tanára, majd a Summerhill mintájára alapított Kilquhanity House School-ban tanított franciát rövid ideig, hogy aztán újra visszatérjen a Dartingtonba és ott, egész annak bezárásáig tanítson. 1985-ben adták ki Considering Children c. könyvét, mely a gyerekekről vallott forradalmi nézeteit fejti ki. 1987-ben alapította meg a Sands School-t, amely Summerhill mellett Nagy-Britannia leghaladóbb szellemiségű iskolája. Nyugdíjba menetele után még további írásokat publikált az előzőhöz hasonló témában, például az 1998-as Real Education (Az igaz nevelés) címűt. Első felesége (aki huszonnégy éves korában meghalt) Dartington diákja volt. Második felesége ugyanennek az iskolának a tanára volt. Mind a négy gyermekük oda járt, így Gribble sokféle szempontból megtanulta értelmezni és értékelni a demokratikus nevelést és oktatást.

Hogy milyen az ideális iskola, azt továbbra sem tudom, de remélem, hogy mostanra világossá vált: legtöbbször nem a jó kérdéseket teszik fel ezzel kapcsolatban.

„Hogyan tanulnának többet a gyerekek?” – kérdezik, akik becsvágyóak. De hiszen a gyerekek állandóan tanulnak: játék, kreatív tevékenységek és beszélgetések közben, tanulnak könyvekből, a tévéből és filmekből, és az őket körülvevő világból. Azok az iskolák, amelyek túlzottan magára a tanításra törekszenek, azt kockáztatják, hogy ezzel teljesen eltérítik a tanulástól a gyerekeket.

„Hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy mi jó és mi rossz?” – kérdezik a lelkiismeretesek. De hiszen a gyerekek nagyon is meg tudják különböztetni a jót a rossztól, és amikor lehetőséget kapnak felelősséget vállalni az életükért, mindent elkövetnek azért, hogy ők maguk és társaik is megfelelő gondoskodást és védelmet kapjanak.

„Hogyan javíthatnánk az iskolai fegyelmen?” – kérdezik a hagyományokban hívők. De hiszen nem a szigor és a fegyelem, hanem a tisztelet, a felelősség, a szeretet és a szabadság vezet el a legtöbb közösségi és oktatási probléma megoldásához vagy enyhüléséhez.

Megosztás

A Sands School bully-ellenes stratégiája és eljárásai

(2012. december)

A stratégia a Department of Education Preventing and Tackling bullying[1] útmutatása segítségével készült.

Célok

A Sands School-ban a tanárok, a gyerekek és a szülők együttműködnek annak érdekében, hogy egy boldog, tagjairól gondoskodó tanulási környezetet teremtsenek. Nem tűrjük egymás bullyzását! Ezért van egy az egész iskolát érintő és az egész iskolát mozgósító, mindenkinek a munkájára építő tervünk, amely biztosítja a biztonságot, a nyitottságot és a bizalmat.

Megosztás

Látogatóban az angliai Sands School demokratikus iskolában

Pintér András írása

„Az iskola újra megerősített abban, hogy egy gyerek egészséges fejlődéséhez  a demokratikus rendszer a legjobb,  amibe iskolás évei alatt bekerülhet. Ahol fontos a szavuk, de felelősek is a szavaikért és tetteikért, ahol nem néznek rajtuk keresztül és nem kényszerítik őket semmire, ahol megtalálják a maguk útját és lehetnek szabadon gyerekek; lehetnek azok, akik.

És valóban működik a dolog akkor is, ha nem bentlakásos az iskola.”

"Eljött a gyűlés ideje. Érdekes, hogy minden gyűlés maximum 30 perces lehet. Ez egy fura szabály, de ha jobban belegondolok, remek módszer arra, hogy gátat vessen a vég nélküli vitáknak és ha valaki felszólal és nagyon elkalandozik, lehet rá emlékeztetni, hogy másoktól veszi el az időt. És ezt mind ők maguk találták ki. A közösség. Saját magát szabályozza. Sima ügy. Nincs diktátor, nincsenek kibúvók. A többség dönt.

És hosszas vitatkozás után, kisség túllépve az időkeretet (amiért az elnök kapott is megjegyzéseket) meghozták a döntést: jövő félév elejéig visszahozzák az összes szabályt. Történelmi esemény volt. Summerhillben többször is volt olyan, hogy fontos szabályokat eltöröltek és egyszer volt olyan is, hogy mindet. Ott, ha jól emlékszem, egy hétig tartott, aztán elsöprő többséggel visszaszavazták.

Itt egy nap alatt a feje tetejére állt minden. És úgy döntöttek, nem kísérleteznek a jövő héte elején tovább, amikor sokan vizsgáznak. Majd egy nyugodtabb időszakban, amikor kevésbé lesz fontos a rend.

Lenyűgözött ez a hihetetlenül hatékony és gyors módja a problémamegoldásnak. Mutogatni kéne az ilyesmit a politikusoknak. "

Megosztás

 A Sands School

Ashburton, Devon, Anglia

 

"Itt, a Sands School-ban mi mindenkit egy önálló egyéniségként tisztelünk. A diákok önmaguk lehetnek, és  mindenki járhatja a saját útját a tanulás tekintetében is . A tanárok úgy készíthetik fel a diákokat az érettségi vizsgákra, hogy nem  kell szolgaian ragaszkodniuk a nemzeti tantervhez. Nincs egyenruha, nincsenek  önmagukért való szabályok, amiknek a megszegése kicsinyes büntetésekhez vezet, és mindenki tegez mindenkit. Itt mindannyian egyenlők vagyunk."

A Sands School-t 1987-ben alapította egy csapat tanár és diák, akik előtte az akkor bezárt Dartington Hall School tagjai voltak.  Alapítói között van David Gribble is.  Az iskola Angliában, a Devon megyei Ashburton városában található.

Kapcsolódó oldalak:

 

 


Látógatóink