Megosztás

És kell-e egyáltalán nevelés? - Benda Judit Summerhillről beszélgetett dr. Vekerdy Tamással

 
"Viszonylag friss felfedezés, hogy a „boldogsághormon” - az endorfin - a kommunikáció révén szaporodik az emberi agyvelőben. És Summerhill egy kommunikatív közeg a tanárok és a különböző diákok között, ami egy nagyszerű lelemény, és abszolút fejlesztő. Ebben a közegben természetesen juthatunk el olyan kérdésekig mint például, hogy az életnek kell-e örülni."
Megosztás

Vekerdy Tamás: Előszó A.S. Neill Summerhill (A pedagógia csendes forradalma ) c. könyvének magyar kiadáshoz


(Kétezeregy kiadó 2004)

A modern pedagógia egyik legfontosabb könyvét (és mára már klasszikusát) tartja a kezében az olvasó.

Nincs benne leplezés, homály, gőg és képmutatás - van valóság és gyerekismeret és valódi érzelem.

A szerző - Alexander Sutherland Neill - 1883. október 17-én született és hosszú, meggyőződésem szerint tejes sikerű életút után 1973. szeptember 23-án hunyt el. Híres, bentlakásos, koedukált iskoláját, mely ma is működik leánya Zoe Redhead vezetésével, 1924-ben alapította a dél-angliai Leiston falucskában (Suffolk grófság) - bár ő maga „északi", skót születésű volt. Híressé vált könyvének első kiadása -- azóta számos nyelven számos kiadást ért meg - először 1960-ban jelent meg. (1921-ben alapított először iskolát Drezdában többekkel közösen, majd átköltözött Ausztriába, és végül Leistonba.)

Neill arról volt meggyőződve,- hogy nem a gyerekeket kell az iskolához szabni, hanem az iskolát a gyerekekhez: Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy mindenki szabadon kibontakoztathassa önmagát, a maga és a társadalom lehető legnagyobb hasznára. Az egyéniség szabad (a gyermeki egyéniség is!); a kanti maxima értelmében teljes szabadságának csak a másik ember ugyanilyen teljes szabadsága szab határokat, de ezek a határok áthághatatlanok. A másik ember szabadságát korlátozó agressziót általában a félelem szüli és a büntetés növeli. (Azóta sok kutató dokumentálta - például a nácizmus kutatásával Alice Miller - Neill felfogásának igazát. A nácizmus főszereplői példásan szigorú nevelésben és általában a testi fenyítésig terjedő válogatott és rendszeres büntetésekben részesültek.)

Neill már kezdettől azokat az alapértékeket vallotta magáénak, melyeket évtizedekkel később az emberi jogok és a gyermeki jogok nyilatkozatai és egyezményei formájában a földkerekség népei elfogadtak. Az emberi személyiség és vele született méltósága, szabadsága alapértékek voltak számára. A kibontakozásukban nem gátolt, szuverén személyiségek tudnak valódi, önmagát hatékonyan szervező felelős közösséget is létrehozni (az önigazgatás rendkívül fontos eleme a summerhilli pedagógiának). - Azóta újabb világháború (és hidegháború) bizonyította, hogy az individuális értékre alapozó demokráciák szabadon szerveződő közösségei hatékonyak, míg a kollektivista diktatúrák kezdetben jobban működőnek tűnő, központilag irányított kényszerközösségei öszszeomlanak.

Természetesen heves viták zajlottak a Summerhill-iskola körül. De a nagy skót életművéhez - a körülötte zajló vitákhoz - hadd idézzünk egy nagy írt: Oscar Wilde azt mondja, hogy ha a kritikusok vitatkoznak, az alkotó már nyugodt, mert biztos lehet benne, hogy új, életrevaló és eredeti, amit alkotott.

Hosszan beszélhetnénk arról, hogy milyen sok ponton találkozik Neill pedagógiai rendszere a többi reform- és alternatív pedagógiával, a szabadságra nevelésben, a gyermekkor tiszteletében és értékelésében, a hatékony tanulási formák kidolgozásában... De ezt inkább mondja el ő maga, aki nem csak jeles iskolaalapítónak és gyakorló nevelőnek, hanem kitűnő és élvezetes írónak (és persze pszichológusnak, filozófusnak...) bizonyul.

Számunkra - a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. alternatív igazgatósága számára - megtisztelő, hogy (ha mégoly csekély mértékben is) támogathattuk e fontos könyv megjelenését. Egyben köszönetet kell mondanunk a kiadónak és a jogok birtokában lévő Zoe Redhead asszonynak, hogy a pedagógia egyik klasszikusának művét immár magyarul is hozzáférhetővé tette.

 

Pilisborosjenő, 2004. április 30.

Kapcsolódó oldalak:

Megosztás

Mihalicz Csilla: Boldog gyerekek köztársasága - Summerhill

Nők Lapja: 2011/11. 22-24.old

A tanár, aki osztályát a büntetésektől való félelemmel kormányozza, a gyereket ellentmondásos viszonyba taszítja a társadalommal. Taníthatja a gyerekeket pontosságra az aritmetikán keresztül, a gondolatok kifejezésére az olvasáson keresztül, de nem taníthat neki társadalmi felelősségtudatot a történelem tanításával, azt akarván bizonyítani, hogy a köztársaság jobb, mint az önkényuralom, ha az osztályteremben nem köztársaság van, hanem önkényuralom.” Homer Lane

Mi az elsődleges feladata az iskolának a demokratikus világban: hogy műveltséget adjon át és megtanítson társadalmi kényszerek tűrésére, vagy hogy szabadnak és boldognak érezzék magukat benne a gyerekek? Ez az oktatás alapkérdése. Van a világban néhány demokratikus iskola, amely ez utóbbit tartja küldetésének, ahol a gyerekek a saját ügyeikben maguk döntenek. Akár arról is, bemennek-e az órákra.


Látógatóink