• Nyomtatás

Gyarmathy Éva: Miért és hogyan kell a pedagógusoknak autonómiát adni és milyen oktatási rendszerre érdemes törekednünk?

• A pedagógus autonómiája a pedagógus felelősségét növeli.
• Ha kötelező eljárás szerint dolgozik valaki, akkor végrehajtó munkát lát el, és a felelősséget az eljárás kiíróira háríthatja.
• Az autonómia nem veszélyes, ha értelmes, határozott kereteket adunk hozzá, és szakmai hozzáértéssel társul.
• A tanítás akkor tud a gyerekekhez alkalmazkodni, ha a pedagógus megválaszthatja a módszertanát és a kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozásának ütemezését.
• A pedagógusképzésnek és továbbképzésnek fel kell készíteni a sokféle, eltérő fejlődésű és képességszerkezetű gyerek fejlesztésére és tanítására.

 

A nemzetközi felmérésekben legjobban teljesítő európai országok példája alapján az az oktatási rendszer lenne jó, amely

1. A tanítás személyre szabott, igazodik a gyerekek fejlődéséhez.
2. Nyolcéves korig az iskolai készségekre felkészítő szabad foglalkozások, mozgásos, művészeti tevékenységek, stratégiai játékok, nyelvi képzés és algoritmikus gondolkodásra felkészítés a tanítás tartalma.
3. A gyerekeknek tízéves kor alatt nincsen házi feladatuk és nem kell dolgozatokon, vizsgákon részt venni.
4. A pedagógusok nagy autonómiája van, hogy a módszereiket a diákjaikhoz igazíthassák, és így felelősséget érezzenek a munkájuk eredményéért.
5. A pedagógusképzést ösztöndíj teszi vonzóvá, hogy a fiatalok felső 5-10%-ába esők jelentkezzenek pedagógusi pályára.
6. A GDP legalább 4%-át az oktatásra fordítják.
7. A pedagógusi fizetések versenyképesek.
8. A pedagógusi terhek jelentősen kisebbek, például pedagógiai asszisztensek, kevesebb adminisztráció által.
 

2017 március 15.

Kapcsolódó oldalak:

Az autonómiáról:

A jó iskolarendszerröl: